İstanbul Ataşehir Boğaziçi Bilim Koleji

Günümüzde bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında çok büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Gelişen bilim ve teknolojinin parçası olmak için eğitim kurumları olduğundan daha fazla irdelenmektedir. İnsanlar çocuklarının kaliteli bir eğitim alması için gereken her şeyi yapmaya hazır durumdadır. Devletin sağlamış olduğu eğitim sisteminde sürekli değişimlerin yaşanması öğrenciler kadar eğitimcileri de etkilemiştir.

Devlet, günün koşullarına uygun teknolojiyi eğitim kurumlarında yeterince kullanamaz durumdadır. Bunun yanında devlet okullarında görev yapan eğiticilerin devlet memuru zihniyetinde çalışma prensibi de eğitimin kalitesini düşürmüştür. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde sınıfların kalabalık olması, yeterli faaliyet alanının bulunmaması başka bir karmaşa yaratmıştır. Türkiye’de nüfusun yoğun olduğu metropol şehirlerde devlet okullarında öğrenci yoğunluğu ve okul sayısının yetersiz olması eğitimi olumsuz etkilemektedir.

Tüm bu olumsuz koşullar insanların çocukları için en iyi eğitimi alabileceği eğitim kurumlarını aramaya yöneltmiştir. İstanbul tüm bu olumsuz ortamların yaşandığı şehirlerin başında gelmektedir. İstanbul’da yaşayanlar çocuklarının günün gerektirdiği teknolojiye sahip ve kaliteli eğitimi veren Boğaziçi Bilim Kolejini tercih etmektedir. Boğaziçi Bilim Koleji tüm bu olumsuzluklar içinde kaliteli eğitim hizmeti vermesiyle ön plana çıkmıştır.

bogazici-bilim-resim

Boğaziçi Bilim Koleji Eğitim Sistemi Nedir?

Boğaziçi bilim koleji her branşta uzman eğitici kadrosuna sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatına uygun eğitim vermekle birlikte öğrenci odaklı bir eğitim sistemi benimsemiştir. Eğitimde teorik bilgiyi laboratuvar ortamlarında uygulayarak öğretilenin akılda kalmasını sağlamaktadır. Boğaziçi bilim koleji öğrencilere bilimsel düşünme ve bilginin değerini öğretmektedir. Öğrenci merkezli akademik programlar tasarlayarak çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte her bir öğrencinin kişisel yeteneklerini belirleyerek bu yeteneklerin geliştirilmesi için gereken koşulları sağlamaktadır.

Boğaziçi Bilim Koleji Neden Tercih Edilmeli?

Boğaziçi bilim koleji vermiş olduğu kaliteli eğitim ile çocukları geleceğe hazırlamaktadır. İnsan hayatında en değerli olan kaynağın bilgi olduğunun bilinci ile eğitim vermektedir. Öğrencilerin etkin ve bütünsel öğrenme teknikleri ile bilgiyi sorgulama, yorumlama ve geliştirme yeteneği kazandırmaktadır. Boğaziçi bilim koleji öğrenmekten zevk alan, kendisine, çevresine ve farklı kültürlere saygı duyan, araştıran, iletişim kurabilen ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. https://www.bogazicibilimkoleji.com/ yakın çevresinde bulunan Ataşehir özel okul taleplerini de karşılamaktadır. Yine aynı şekilde Ümraniye özel okul arayışlarında çözüm yolu olarak görülmektedir.

Boğaziçi Bilim Kolejinde Hangi Okullar Vardır?

Boğaziçi bilim koleji anaokul (Okul öncesi eğitim) düzeyinden başlayan eğitim kademesinden ilkokul ve ortaokul bölümlerine kadar eğitim vermektedir. Anaokul sınıflarında sağlıklı yaşam, aktif ve yaratıcı faaliyetlerle çocuklar öğrenmeye alıştırılmaktadır. İlkokul döneminde bulunan öğrenciler uygulamayarak öğrenme yeteneğini kazanmaya başlar. Bu dönemde çocukların çok yönlü gelişimi için empati atölyesi, liderlik atölyesi, yaşam becerileri atölye, yemek, satranç, robot, dans, resim, müzik ve enstrüman atölyeleri aktif olarak kullanılmaktadır. Ortaokul dönemi iki yabancı dil bilgisi eğitimi yanında problem çözme, deney, tartışma ve sorgulama yetenekleri geliştirilir. Akademik başarı için ek etütlerle desteklenir.

Comments

comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir