Kaldıracın Gücünü Kullanın

kaldiracKusursuz bir iş aleminde, küçük işletmeler ve küçük işletme sahiplerş satmaktan başka bir iş yapmazlar. Küçük işletme hiçbir şey üretmez, fatura kesmez, formlar doldurmaz, hiçbir kira sözleşmesi ya da kontratı okuyup imzalamaz, hiçbir yöntem faaliyetinde bulunmaz. Küçük işletme sahibi bu tür angaryalarla uğraşmaz; çünkü, bu angaryalar ona bir değer kazandırmaz. Bu angaryalar para ve zaman tüketirler.

Kusursuz bir dünya gerçek dışıdır. Kusursuz dünya muhtemelen bir imkansızlıktır; fakat, işinizi mükemmel bir düzeye ulaşacak şekilde yönetmek, harika bir rehberdir.

Küçük işletmeler yalnızca müşteri edinmek ve bunları elinde tutmak, müşterilerinin taleplerini karşılamak ve bu talepleri zamanında karşılamak gibi esas etkinliklerde bulunmalıdır.

Bu nedenle, işletmenizi mümkün olduğunca küçük ve basit tutmalısınız. Sizin, işletme sahibinin, layıkıyla yerine getiremediği her türlü zorunlu faaliyet başkaları tarafından yapılmalıdır. İşletmenizin asıl faaliyetleri arasında yer almayan her türlü işlev, başkaları tarafından yerine getirilmelidir. İşleri yaptırmak için adam tutmak, kendi mesai sürenizi uzatmak, kaldıraç gücünü kullanmaktır. Arşimet yalnızca bir tane kaldıraç istemişti. Sizin ise birkaç tane kaldıracınız var. Sizin kaldıraç güçleriniz; iş devri, fason iş yaptırma, danışmanlık hizmeti alma, harici uzmanlar, geçici işçiler, stajyerler, hatta emekli olan büyükbabanızdır.

Kaldıraç güçlerini mümkün olduğunca, gücünüz yettiğince kullanın. Aşağıda kaldıraç güçlerini kullanma yöntemlerini bulacaksınız:

  1. İş devri. Varsayalım ki yanınızda üç kişi çalıştırıyorsunuz ve birincinin saat ücreti 30 lira, ikincininki 20 lira ve üçüncününki de 15 lira olsun. Eğer her üçü de bir iş için gereken beceriyi aynı seviyede sahipse; işi saatte 15 lira alan elemana devredin. Daha az para alan elemana yetenekleri doğrultusunda mümkün olduğunca çok iş devredin.
  2. Fason iş yaptırma. Fason yaptırmak demek, işinizin gerektirdiği aktiviteleri, bu aktiviteler üzerinde uzmanlaşmış işletmeleri tutarak, işletmenizin dışında yaptırmanız demektir. Örneğin; birçok küçük işletme, muhasebe defterlerini tutmak ve maaş çeklerini yazmak için dünyanın zamanını harcar. Bu işleri, esas işi bu işleri yapmak olan işletmelere devrederek onların yapmasını sağlamak gerekir. Muhasebe, hukuk müşavirliği, reklam, personele verilecek yemeğin tedariki, çevre düzenlemesi, şoförlük, ofislerin temizliği gibi işler de fason firmalara devredilmelidir. Bazı şirketler üretimlerini kendi bünyelerinin dışında yaptırmaktadırlar. Örneğin; Nike tüm basketbol ayakkabılarının imalatını Asya’daki üretici firmalara yaptırmaktadır. Bazı işletmeler dışarıda yaygın olarak bu tür hizmetler veren firmalarla anlaşarak sekreterlik hizmetleri, resepsiyon hizmetleri, fotokopi işleri ve bilgisayar çıktısı gibi hizmetler almaktadır. Bazı şirketler satış faaliyetlerini bağımsız mümessillik firmaları aracılığıyla yürütmektedir.
  3. Danışmanlık hizmetleri. Her endüstri kolunda faaliyet gösteren ve her türlü iş dalında uzmanlık ve deneyim sahibi olan bir çok danışman vardır.
  4. Geçici işçiler. Piyasada geçici, acil ve özel beceri isteyen işleri yapabilmek için yeterince beceri sahibi, bir ordu geçici işçi mevcuttur.
  5. Stajyerler. Zeki, hevesli, çalışkan coşkulu üniversite mezunları ve mastır öğrencileri; eğer uygun bir şekilde yönlendirilirlerse üstesinden gelemeyecekleri iş yoktur.
  6. Emekli büyükbabalar. Emekliler hiç el değmemiş tecrübe, uzmanlık ve irfan kaynaklarıdır. Emekliler mükemmel işçilerdir ve diğerlerine nazaran daha az ücretle çalıştırılabilirler. Hele hele kendi emekli büyükbabanızı razı edebiliyorsanız, bu hepsinden de iyidir. Yalnızca sizin başarılı olmanız için çalışacak ve size tek bir kuruş bile masraf çıkarmayacaktır.
  7. Kendinizi ve işletmenizi büyütmek ve başarıya ulaştırmak için kaldıracın gücünü kullanın.