60-30-10 Kuralı

60-30-10 Kuralı
60-30-10 Kuralı
60-30-10 Kuralı

Küçük işletme sahipleri mesai saatlerini 60%, 30%, ve 10%’luk dilimlere ayırmalıdırlar. Aşağıda bu dilimlerin tahsis edileceği dört önemli madde bulacaksınız.

  1. İşin idaresi. Zamanınızın 60%’ını pazarlama ve satışa; 30%’unu ürün ve hizmet üretimi ve tedarikine; 10%’unu da idari işlere harcayın.
  2. Satış. Satışa ayırdığınız zamanın 60%’ını mevcut müşterilerinizi elde tutmaya ve bunlarla yaptığınız işi geliştirmeye; 30%’unu yüksek potansiyeli olan kısa vadeli müşteriler kazanmaya; ve 10%’unu da yüksek potansiyeli olan uzun vadeli müşteriler kazanmaya harcayın. Böylece, eğer tüm zamanınızın 60%’ını pazarlama ve satışa, satış için ayırdığınız zamanında 60%’ını mevcut müşterilerinizi elde tutmaya ve bunlarla yaptığınız işi geliştirmeye harcarsanız; toplantılar, yazışmalar ve müşterilerinizle yapacağınız görüşmeler için 36 %’lık bir zamanınız kalır. Bir küçük işletme sahibinin haftada en az altmış saat çalıştığını düşünürsek, 36 %’lık bu zaman dilimi, mevcut müşterilerinize haftada 22 saat ayırmak demektir.
  3. Eğitim. Eğitim için ayırdığınız sürenin %60’ını kendinizi ya da işletmenizi geliştirmeye; % 30’luk bölümü yeni kavramları ve eğilimleri öğrenmeye; %10’lık kısmıda zayıf yönlerinizi saptamaya harcayın. Eğer yanınızda çalışan başkası ya da başkaları varsa; o günün on beş dakikasını eğitime ayırmalısınız. Eğer tek çalışan sizseniz her gün on beş dakikayı kendinizi geliştirmek için harcayın. Her gün on beş dakika eğitim, yılda yaklaşık olarak dört üz saat eğitim demektir. Eğer bu sürenin % 60’ını ya da iki yüz kırk saatini, gücünüzü bilmeye, gücünüze güç katmaya, pazardaki yerinizi sağlamlaştırmaya harcarsanız, eğitime yaptığınız bu yatırımın size yüksek oranlarda geri döndüğünü fark edeceksiniz.
  4. Çalışanlarınızı yetiştirin. Çalışanlarınıza ayırdığınız sürenin % 60’ını süper starlarınıza; % 30’unu yüksek potansiyeli olanlara; %10’unu ise vasat olanlara ayırın. Demokratik davranmak adına zamanınızı hepsine birden eşit olarak dağıtmaya çalışmayın. Ualnızca kazananlara oynayın.

Zamanınızı da paranızı yatırdığınız gibi yatrın. Yatırımın ilk kuralı “kaybetmemek” tir. Nitekim, zamanınızı müşterilernizi kaybetmemek için harcıyorsunuz. Eğer seçme şansınız olsaydı, paranızı düşük verim alacağınız bile bile küçük bir işletmeye değil, gidip iyi kar getiren güçlü bir şirkete yatırırdınız. Bu yüzden, zamanınızı da süper starlara ve yüksek potansiyeliolanlara yatırın. Zamanınızı güçlü olana, onu geliştirmeye yatırın.

60-30-10 kuralı son derece güçlü bir insani erdem konumlandırma sistemidir. Bunu kullanın.