Tekfen Tower

tekfen-tower

Tekfen Tower, İstanbul Büyükdere Caddesi üzerinde yer almaktadır. Levent bölgesinin merkezi konumu nedeniyle, iki köprünün karayolu bağlantılarına ve 4.Levent-Taksim metro hattına ulaşım kolaylığı bulunmaktadır.

Genel tasarım konsepti olarak, Büyükdere Caddesi’ne cepheli yüksek bir kule bloğu ve bu kele bloğuna bağlı, arkaya doğru uzanan podyum katlarından oluşmaktadır.

Tekfen Tower‘in yer aldığı parsel, aynı hattaki diğer parseller gibi Büyükdere Caddesi’ne dar cepheli uzun ince dikdörtgen bir formdadır. Parselin Büyükdere Caddesi’ne paralel arka cephesinde ise ana arterlere bağlantı sağlayacak bir yol bulunmaktadır. Ancak Belediye’nin bu bölgeye bağlantı sağlayacak bir yol projesini hayata geçirmeyi plalaması nedeniyle, Tekfen Tower bu doğrultuda projelendirilmiş ve binaya batı cephesinden de ulaşım sağlanacak şekilde güvenlikli girişler ile otopark giriş ve çıkışı sağlanmıştır.

Tekfen Tower projesinin tasarımında, mimari verimlilik ve teknik altyapı ön planda tutulmuş ve uluslararası standartlarda “A” sınıfı bir büro binası gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, SHCA, Türkiye’de geçerli bina yönetmelikleri uluslararası standartlarda birleştirmiş ve Türkiye’de yatırım yapan bütün yabancı sermayeli şirketlerin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte bir “A” sınıfı büro binası tasarlamıştır. Böylelikle, İstanbul’daki büro binalarının kalitesinin yükselmesine bu örnek çalışmayla yardımcı olunmuştur.

Bu tasarım yaklaşımı ile kule katlarında çok iyi bir brüt/net büro alanı oranı yakalanmış, manzaraya çepeçevre egemen, aydınlık, ara kolonları bulunmayan rahat bir büro alanı sağlanmıştır. Çekirdeğin kat içerisinde kapladığı alanının minimum düzeyde tutulabilmesi için, Osmanlı mimarlığında çok önemli bir yer tutan Mimar Sinan’ın minarelerindeki merdivenleri anımsatan makas tipi yangın merdivenleri, İstanbul’da ilk kez Tekfen Tower’da kullanılmıştır. Böylelikle, tek bir merdiven kovasında iki ayrı merdiven çözülmüştür. Bu merdivenler sayesinde, her katta aynı merdiven kovasıyla birbirinden bağımsız iki ayrı yangın kaçışı sağlanmıştır.

Binanın önünde geniş bir meydan oluşturulması amacıyla kule bloğu yoldan geriye çekilmiş ve binaya görsel yönden daha etkileyici, açık mekanla kapalı mekan geçiş ilişkisini aşamalı olarak sağlayan saydam bir giriş pavyonu oluşturulmuştur. SHCA tarafından özel olarak tasarlanan “lineer” formdaki aydınlatma elemanları, asansörlere giden aksı vurgulamakta ve pavyonun törensel etkisini artırmaktadır.

Bodrum katlarındaki otoparklardan da asansörlerle bu oavyona ulaşılmakta ve güvenlik bankosundan geçilerek kuleye hizmet veren asansörlere erişilmektedir.

Podyum katlarında yer alan büro mekanlarına giriş ise, binanın batı cephesinde yer alan arka girişten sağlanmaktadır. B3 katında yer alan bu girişe, asansörle otopark katlarından ulaşmak da mümkündür. Böylelikle bütün büro katlarına ulaşım hem ön girişten, hem de arka girişten güvenlik denetiminden geçilerek sağlanmaktadır.

Bütün girişlerde, özel kullanımlar için yeterli sayıda açık otopark alanı düzenlenmiştir. Ayrıca birinci bodrum katında personel girişi mevcuttur. Binanın otopark girişleri ise kuzey cephesinde yer alan rampa ile farklı kotlardan sağlanmaktadır.

Tekfen Tower kullanım alanlarının 33000metrekar si büro, 750 metrekare si konferans salonu, 950 metrekaresi sergi alanı olarak tasarlanmıştır. Ayrıca 800 araçlık kapalı otopark kapasitesine sahiptir. Standart olarak 75-100 metrekarlik alana bir araçlık park yeri ayrılırken, Tekfen Tower’da 42 metrekare ye bir araçlık yer olanağı yaratılmıştır.

Bina dış cepheleri genel olarak giydirme cam cephe, metal ve paslanmaz çelik; Giydirme cam cephelerde kullanılan yüksek performanslı ısıcam;  mmkalınlıkta gri renkli dış cam, 12 mm hava boşluğu, 6 mm saydam iç cam özelliğindedir. Cam sistemi maksimum güneş ışığının içeri girmesine olanak sağlayan fakat minimum ısı transferi gerçekleştiren bir yapıya sahiptir.

Güney cephesi boyunca yer alan teras ve merdivenler yangın kaçış bandı oalrak değerlendirilmiş, ayrıca cephe boyunca güvenlik sistemli bariyer ve yeşil bant planlanmıştır.

Kuzey cephesindeki servis yolu bina otoparklarına hizmet eden bir bağlantı yolu olarak değerlendirilmiştir.

Bütün teraslarda ve düz çatılarda kaplama malzemeleri ayaklar üzerinde yükseltilmiş ve yağmur suları kaplama malzemesinin altındaki eğimli yüzeyden tahliye edilmiştir. Bu sistemle terasların ve düz çatıların yüzeylerinde sıfır eğim oluşturulmuştur.

Kuletekfen-kule

26 kattan oluşan kulenin, 22 katı büro, 3 katı mekanik kat, 26. kat ise seyir ve kokteyl terası olarak tasarlanmıştır. Katların ikiye bölünebilirliği sayesinde Tekfen Tower, 450 metrekare ve üstü net büro alanları sağlamaktadır. Bütün büro katlarında, her büronun gereksinimine yanıt verecek sayıda tuvalet ve depo alanları düşünülmüştür.

Düşey sürkilasyon, otoparklardan cam giriş kütlesindeki ana lobiye çıkan üç adet asansörle, kule katlarında ise ana lobiden 13. kata kadar ve 13. kattan 25. kata çıkan sekiz adet asansörle sağlanmaktadır. Bu çözüm ile zamandan ve işletme maliyetinden tasarruf edilmesi amaçlanmıştır.

Bütün bina servisleri kule bloğunun altında tasarlanmıştır. Yükleme ve boşaltma operasyonları için, birinci bodrum katında ayrı bir girişle, kolay ulaşılabilen dört adet araç yükleme platformu oluşturulmuş ve binaya gelen her türlü malzemenin güvenlik sistemlerinden geçtikten sonra dağılımı öngörülmüştür.

tekfen-towers-arkasiPodyum

Yatay bloğu oluşturan podyum katlarında kapalı otopark alanları, büro alanları, çok amaçlı konferans merkezi, kafeterya, spor salonu ve mekanik hacimler yer almaktadır. Podyum katların üzerindeki mekanik hacimler, daha fazla kat yüksekliğine olanak tanıyan tonoz çatı sistemi ile örtülmüştür. Geleneksel bir mimari öğe olan bu sistem, yine geleneksel bir malzeme olan kenetli bakır ile kaplanmıştır.

7. bodrum katı ile 2.bodrum katı arasında toplam beş katta 800 araçlık kapalı otopark alanı planlanmış, 2. bodrum katında yer alan otopark ise yönetici otoparkı olarak ayrılmıştır. Otopark giriş-çıkışları tam kontrollü bina otomasyon sistemi ile çözülmüştür.

Düşey sürkilasyon; otopark katları iki adet asansörle 3. bodrum katında yer alan giriş lobisine, buradan da kontrollü olarak üç adet asansörle 3. bodrum katı ile 1. kat arasında beş kat olarak planlanmıştır.

1. bodrum katında yer alan 750 metrekarelik konferans salonu, konferans ve konserlere olanak sağlayan, esnek planlama ilkesine göre ele alınmış ve ayrıca, panoromik asansör ve merdiven ile 1. katta yer alan 500 metrekare lik açık terasla bağlantı kurulmuştur.

1. bodrum katında yer alan 1100 metrekare lik kafeterya ve yemek odaları, yürüyen merdiven ve ana merdiven ile, zemin katına ve 1. kattaki büro alanlarına bağlanmıştır.

3. bodrum katında da bina kullanıcıları için özel bir spor salonu yer almaktadır.

Comments

comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir