Tıbbi tercüme- tıbbi tercüme

 

 

Tıbbi tercüme sağlık alanında sıklıkla kullanılan ve oldukça önemli bir tercüme koludur. Tıp ve sağlık literatürlerinin, araştırmaların, prospektüslerin, temel sağlık kaynaklarının ve diğer tüm sağlıkla alakalı belgelerin çevrilmesinde kullanılmaktadır. Sağlık insanlık için oldukça hayati bir mesele olduğundan asla hata ve yanlışı kabul etmeyen bir tercüme koludur. Tıpkı tercümenin diğer alanları gibi tıbbi tercüme de sözlü veya yazılı olarak gerçekleşebilir. Yukarıda belirtilen evrakların hepsinin çevrilmesi yazılı tıbbi tercümedir. Sözlü tıbbi tercümeler ise sağlık alanında yapılan uluslararası iş, araştırma, sempozyum veya konferanslarda kullanılan bir yöntemdir. Bu her iki yöntem için de doğru tercümanları veya tercümanlık bürolarını tercih etmek oldukça önemlidir. Her iki alanda da yani sözlü veya yazılı olan tıbbi tercümelerde diller arası uzman kişiler ve ücretler değişiklik göstermektedir. Bildiğimiz üzere sağlık alanında yazılı veya sözlü olarak en sık kullanılan dil Latincedir. Latince günümüzde yaşayan ve konuşulan bir dil olmamasına rağmen aslında tıp dili olarak da bilinir. Bu sebeple tıbbi tercümanlık yapan kişilerin Latinceye yüksek oranda hâkim olması beklenmektedir. Bu sayede diğer dillere çeviri yaparken metinlerin veya konuşmaların neyi ima ettiği ve neyi nitelediği konusunda daha sağlıklı karar verirler. Türkiye’de ve diğer ülkelerde tıbbi tercümanlık alanında uzman ve isim yapmış kimseler vardır. Yine Türkiye için konuşacak olursa ülkemizde tercümanlık konusunda noter onaylı ve yeminli tercümanlarla çalışmak özellikle tıbbi tercüme alanında siz müşterilerine konfor sağlayacaktır. Tercümanların noter onaylarını önden görmek isteyebilir ve hatta daha önceki işleri hakkında da bilgi alabilirsiniz. Ücretler yazılı metinlerin tercümesi için karakter başı veya sözlü tercümanların çalışma durumu saatlik ücret olarak değişiklik göstermektedir. Tercümanlık bürolarından daha detaylı şekilde teklifler alabilirsiniz.

 

Comments

comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir